İBB’den, TBF’ye Sinan Erdem Spor Salonu ile İlgili Yanıt Geldi

İBB’den, TBF’ye Sinan Erdem Spor Salonu ile İlgili Yanıt Geldi

15 Haziran 2021 Kapalı Yazar: baskethaber basket

Türkiye Basketbol Federasyonu, kurumu resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Sinan Erdem Spor Salonu’nun kullanımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sorunlar yaşadıklarını duyurmuştu.

Bu gelişme üzerine İBB’den TBF’ye yanıt geldi.

İBB’den Sinan Erdem Spor Salonu ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi:

Sayıştay’ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan Bulgu 36’da şu ifadeler yer almaktadır. Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi başlığı altındaki; Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı Kanunun 75inci maddesinin (c) bendi incelendiğinde; belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri; diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay Raporundaki bulgu üzerine tesisin Başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli ve 61-13013 sayılı resmi yazıyla Federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli ve 001236 sayılı resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli ve 745/85219 sayılı resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay Raporuna ve Bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun Başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına Federasyonla her türlü işbirliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir. Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TBF’ye cevap verdi: